Работа в сфере управленческого учёта, бухгалтерии, финансов предприятия в Одессе

Будьте первыми
15 000 – 25 000 грн.
Одесса
Ведение нескольких юридических лиц. Формирование учетной политики. Организация учета и контроль правильности отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете по...
Навыками составления корреспонденции счетов по учету операций внешнеэкономической деятельности.
10 сентября10.09
Будьте первыми
Одесса
Оформление первичных документов в соответствии с нормами действующего законодательства. Осуществление внешнего и внутреннего документооборота. Разработка новых бланков первичной документации в...
Высшее образование, опыт работы от 2х лет. Внутренний контроль ведения бух.учета и составления бухгалтерской отчётности. Умение формировать регистры бух.учета.
16 сентября16.09

Получайте новые вакансии по этому запросу

Все вакансииОдессаБухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
Консультацію та обслуговування відвідувачів. Продаж квитків, окулярів, масок клієнтам. Ведення касової дисципліни.
Обожнюєш спілкуватися з людьми, уловлювати переваги відвідувачів. Маєш здатність до швидкого навчання та розвитку. Грамотно володієш російською та українською мовами.
16 сентября16.09
Будьте первыми
Обработка заказов. Подготовка документов для развоза. Обработка первичной документации. Выполнение заданий непосредственного руководителя.
Внимательность. Ответственность. Обучаемость. Обязателен опыт работы. Знание 1С.8.
16 сентября16.09
Будьте первыми
Одесса
Управление финансовыми потоками компании. Контроль доходов/расходов компании, обеспечение эффективного использования ресурсов. Налоговое планирование бизнеса. Анализ и минимизация возможных коммерческих...
Важно, чтобы у вас были знания основ ведения налогового, аудиторского и бухгалтерского учета. Знание МСФО.
15 сентября15.09
Будьте первыми
Ведение первичной бухгалтерской документации. Ведение складского учета . Учет расчетов с контрагентами. Работа с Клиент-Банком. Взаимодействие с контрагентами.
Оконченное высшее образование. Опыт работы на аналогичной должности от 2х лет. Уверенный пользователь ПК, Microsoft Office;1С.
16 сентября16.09
Будьте первыми
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов Банка. Валютно-обменные операции. Прием коммунальных платежей. Ведение кассовой отчетности. Открытие/закрытие операционного дня кассы.
Образование: высшее или среднее специальное. Знание ПК. Опыт работы в банковской сфере приветствуется. Дисциплинированность, ответственность, внимательность, обучаемость, порядочность.
16 сентября16.09
Будьте первыми
Регламентирование процессов (моделирование BPMN): уточнение (детализация) состава функций (операций) процессов; формирование «матрицы ответственности» за выполнение функций (операций) процессов; описание / корректировка...
Опыт работы с Нотацией BPMN, MS Excel – продвинутый пользователь. Дипломатичность в коммуникации для написания и подготовки фактических карт рабочих процессов.
15 сентября15.09
Будьте первыми
Підготовка та організація підписання договорів з надання активних та документарних операцій. Введення параметрів активних та документарних операцій в ОДБ, ініціювання...
Вища освіта: економічна/банківська справа. Вільне володіння термінологією банківських операцій. Знання законодавчої та нормативної бази в частині проведення активних операцій.
27 августа27.08
Будьте первыми
Одесса
Розрахунково-касове обслуговування пацієнтів. Робота з РРО/ ПРРО і POS-терміналом. Оформлення ПКО / ВКО. Повернення, ведення касової книги, інкасація.
Знання стандартів обслуговування покупців / пацієнтів. Касова дисципліна. Робота з ПРРО (бажано), робота з POS-терміналом. Робота з великим об'ємом...
14 сентября14.09
Будьте первыми
Консультування клієнтів, здійснення крос-продажів банківських продуктів. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів відділення з використанням темпокаси. Виконання планів продажів, якісне та...
Вища освіта. Досвід роботи — від 1 року. Відмінні комунікативні навички, вміння домовлятись з клієнтами. Знання техніки ведення продажу банківських продуктів.
16 сентября16.09
Будьте первыми
Навички у визначенні платоспроможності та автентичності національної та іноземної валюти. Касове обслуговування клієнтів відділень. Здійснення операцій міжнародних грошових переказів в...
КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД: Необхідні: Середня спеціальна/неповна вища/вища освіта. Досвід роботи від 1-го року у банку на посаді...
15 сентября15.09
Будьте первыми
Аналіз ключових галузей економіки: накопичення і консолідація даних, підготовка регулярних звітів і аналітичних матеріалів. Моніторинг та аналіз кредитного портфеля Департаменту...
Досвід галузевого аналізу (обов'язково), кредитного / інвестиційного аналізу (бажано). Досвід побудови складних фінансових моделей. Уміння працювати з різними джерелами інформації...
16 сентября16.09
Будьте первыми
Одесса
Обеспечение качественного прохождения аудита, управление взаимодействием с аудиторами. Составление полного пакета ежемесячной консолидированной финансовой и управленческой отчетности. Анализ финансовых результатов...
Образование высшее. Опыт работы аудитором в крупной аудиторской компании не менее 2-х лет. Опыт работы на аналогичной позиции в...
14 сентября14.09
Будьте первыми
Касове обслуговування клієнтів — юридичних і фізичних осіб. Ведення касової документації. Відкриття / закриття операційного дня каси і сховища. Первинний і вторинний...
Вища або середня спеціальна освіта. Досвід роботи — від 1 року. Комунікабельність, уважність, відповідальний підхід до роботи, пунктуальність, стресостійкість.
16 сентября16.09
Будьте первыми
Консультування клієнтів. Залучення клієнтів та виконання планових показників Відділення. Касові операції. Продаж та обслуговування інших супутніх продуктів Банку.
Вища економічна освіта, готові розглянути студента останніх курсів ВНЗ. Загальний стаж роботи у банку від 1 року (бажано).
14 сентября14.09
Будьте первыми
Перевезення валютних цінностей Банку. Інкасація та обслуговування відділень, банкоматів, терміналів. Охорона та супровід, збереження грошових коштів та цінностей .
Наявність водійського посвідчення (категорія B,C) . Досвід роботи водієм від 2 років. Фізична підготовка. Вміння працювати в команді.
15 сентября15.09
Будьте первыми
Організація роботи та контроль за виконанням функцій покладених на працівників відділень згідно посадових обов’язків. Планування роботи і встановлення цілей...
Освіта, спеціальність: вища фінансово-економічна (спеціаліст, магістр). Досвід роботи: Загальний стаж роботи у банку не менше 1-го року, бездоганна...
14 сентября14.09
Будьте первыми
Ведення діючої клієнтської бази. Консультування клієнтів. Залучення нових клієнтів - фізичних осіб, активні продажі. Відкриття/закриття поточних, карткових та депозитних рахунків...
Вища економічна освіта. Досвід роботи в обслуговуванні фізичних осіб у національній та іноземній валютах. Знання нормативних актів НБУ.
27 августа27.08
Будьте первыми
Одесса
Контроль и оформление первичных документов, их достоверное и своевременное отражение в бухгалтерском и налоговом учёте. Учет и ведение документации по...
Высшее профильное образование (учет и аудит, финансы, экономика). Опыт работы на аналогичной должности в торговой компании обязателен (юр.лицо на общ.системе...
14 сентября14.09
Будьте первыми
Касове обслуговування клієнтів відділень. Здійснення операцій міжнародних грошових переказів в системах. Здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і дорожніми...
Середня спеціальна/неповна вища/вища освіта. Досвід роботи від 1-го року у банку на посаді касира або старшого касира.
15 сентября15.09
Будьте первыми
Прогнозування показників продажів (виручка, кількості чеків, товару, прибуток брутто тощо), деталізація до дня та магазину, з урахуванням змін від акцій...
Практичний досвід у прогнозуванні часових рядів, постановці планів, знання необхідних статистичних методів прогнозування. Знання інструментарію (Excel, SQL, R/Python).
Работодатель сейчас онлайн
16 сентября16.09
Будьте первыми
Проведення розрахунків для вимірювання та контролю ризику ліквідності (у т.ч. щодо банківської групи). Моніторинг та прогноз дотримання нормативних вимог...
Вища освіта (математична/економічна/технічна). Сертифікація по темам щодо системи управління ризиками банку та управління ризиком ліквідності буде перевагою.
27 августа27.08
Будьте первыми
Приймання маршрутних листів від експедиторів та здійснення їх проведення (коригування первинних документів). Проведення готівкових коштів та оформлення касових операцій. Інкасація.
Освіта неповна вища економічна, вища економічна. Досвід роботи з готівкою та касовим апаратом; знання касової дисципліни. Навички роботи з ПК...
16 сентября16.09
Будьте первыми
Перерахунок проінкасованої виручки юридичних осіб. Перерахунок надлімітних надлишків відділень дирекції / нац.валюта, ін.валюта, позабалансові цінності. Формування та пакування готівкових коштів згідно...
Середня, середня спеціальна, неповна вища. Досвід роботи з готівковими коштами. Досвід роботи на монетно та банкното-рахувальних та пакувальних машинах.
14 сентября14.09
Будьте первыми
Одесса
Формирование и отправка в банк платежных поручений. Осуществление контроля всех входящих документов. Получение выписок по банковским счетам и отражение в...
Образование: высшее. Опыт работы на аналогичной должности более 1 года — будет преимуществом. Уверенный пользователь 1С 8.2 Бухгалтерия, Клиент...
17 сентября17.09
Будьте первыми
Одесса
Отражение в учете операций по приобретению импортного товара , согласно ГТД, распределение всех дополнительных расходов, связанных с таможенным оформлением данных товаров.
Высшее образование в сфере бухучета или финансов. Опыт работы от 1 года. Знание положений стандартов бухгалтерского учета в Украине и...
14 сентября14.09
Будьте первыми
Одесса
Підготовка звітності по виконанню інвестиційної програми в зовнішні контролюючі органи, участь в процесі формування змін до інвестиційної програми підприємства.
Повна вища економічна чи фінансова освіта. Знання законодавчих актів що регулюють сферу передачі електроенергії. Досвід роботи в аудиторській / консалтингової Компанії...
Работодатель сейчас онлайн
15 сентября15.09
Будьте первыми
Одесса
Организация работы отдела казначейства и самостоятельное выполнение любых задач, необходимых для выполнения функций отдела: Управление ликвидностью. Управление финансированием, оптимизация структуры...
Образование: высшее. Опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет. Опыт работы с людьми в подчинении. Наличие профессиональных сертификатов...
17 сентября17.09
Будьте первыми
Одесса
Участие в подготовке консолидированной финансовой и управленческой отчетности в соответствии с МСФО. Участие в подготовке бюджета и последующий анализ отклонений...
Образование: высшее. Опыт работы финансистом, экономистом в крупных производственных, торговых компаниях. Опыт работы в западных компаниях будет преимуществом.
17 сентября17.09
Будьте первыми
Сверка с линиями, ежедневный отчет по плану оплат на линии, ведение расчетов по линиям в 1С-экспедиторе.
Знание и опыт работы в транспортно-экспедиторской компании приветствуется. Ответственность. Внимательность. Работоспособность, готовность к большим объёмам работы. Аналитический склад ума.
14 сентября14.09
Будьте первыми
Implements new compliance policies and procedures. Introduces anti-corruption, anti-trust procedures and controls to prevent terrorist financing and money...
Professional qualification: 2-3 years in a similar position. Experience in an international company will be an advantage.
15 сентября15.09
Будьте первыми
Одесса
Оформлювати продаж товару. Готівкою чи карткою, ти будеш верховодити грошима. Дотримуватися касової дисципліни, вести журнал РРО та первинну документацію.
Ти будеш створювати крутозавтра собі й покупцям, а саме: Адже порядок і лад мають бути не лише в звітах.
15 сентября15.09
Можно работать из дома
Одесса
Training with your team members and new colleagues. Communicating directly with your clients. Advising clients on tax and VAT related...
Has relevant experience or finished study in accounting, audit or finance. Worked or had an internship working as an accountant...
16 сентября16.09
Будьте первыми
Одесса
Perform a business case calculation and financial results estimation of implemented particular marketing initiatives. Write technical specifications for developers to...
Confident user of mathematical statistics and probability theory at work. Have a good understanding of the economic theory of pricing.
16 сентября16.09
Будьте первыми
Management reporting. Strategic & Operational planning/forecasting. Financial analysis /decision support (cost control, cost savings etc). Internal controls. Project management.
University degree in Finance / Math. 3-5 years of experience in finance reporting, planning and analysis in multinational manufacturing company.
15 сентября15.09
Будьте первыми
Одесса
Організація діяльності бухгалтерії як сервісної і супроводження її функцій (8 співробітників). - Повне ведення бухгалтерського і податкового обліку. - Контроль за своєчасним...
ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ: ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА: - Вища фінансова/економічна освіта. - Досвід роботи на позиції головного бухгалтера в великих виробничих / логістичних...
14 сентября14.09
Будьте первыми
14 000 – 16 000 грн.
Правила приема, выдачи и хранения денежных средств. Порядок оформления отчетных документов. Правила обеспечения сохранности средств. Производить расчеты.
Опыт работы от 3-х лет. Склонность к работе с числами, высокий уровень сосредоточенности и распределения внимания, развитые счетно-аналитические...
15 сентября15.09